EEG and Games Feedback

From Game Technology Lab

Revision as of 11:15, 20 February 2016 by Oyvindlnygard (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Informasjon om prosjektet

Prosjekt som ser på hvordan neurofeedback kan integreres med et open-source spill.


Samtykkeskjema (informert samtykke) - Dette prosjektet er prosjektet som er referert til som studie/prosjekt/oppgave A

Samtykkeskjema Editing EEG and Games Feedback voksne

Forskningsprotokoll File:Forskningsprotokoll.pdf (Engelsk)fra søknad til REK

Påmelding

Kontaktinformasjon

  • Navn: Øyvind Larsen Nygård
  • E-post: --
  • Telefon: --
  • Skype: --

Bakgrunnsinfo

Norsk artikkel om neurofeedback

Info/reklamevideo om neurofeedback og ADHD (engelsk)

Infovideo om neurofeedback (engelsk)

Engelsk wikipedia om Neurofeedback

Personal tools